Thông báo về việc tự chọn kiểm hàng khi cho vào giỏ hàng

 

Kính gửi Quý Khách hàng !

 

Phát Lộc Order xin thông báo về việc cập nhật tự chọn mặc định khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Cụ thể là:

Kể từ 00h00 ngày 26/08/2019 PLO sẽ mặc định tích chọn kiểm hàng cho tất cả các đơn hàng có trong giỏ hàng của quý khách. Trong trường hợp quý khách không muốn chọn kiểm hàng, quý khách vui lòng tích bỏ chọn kiểm hàng.

Phát Lộc Order Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ trong thời gian qua. 

 

Trân trọng !

Phatlocorder.com