Hướng dẫn xuất excel quản lý đơn hàng

HƯỚNG DẪN XUẤT FILE EXCEL QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TẠI HỆ THỐNG PHÁT LỘC

   Quy trình xuất Excel và quản lý đơn hàng như sau:

 

   Bước 1. Đăng đăng nhập vào tài khoản tại https://phatlocorder.com/login 

 

   Bước 2. Truy cập vào trang quản lý đơn hàng của bạn

 Bước 3. Lựa chọn đơn hàng mà bạn muốn xuất excel theo bộ lọc đơn hàng

 

 

   Bước 4. Bấm xuất excel và chọn nơi lưu file

Chọn nơi lưu file

TRÂN TRỌNG!

PHATLOCORDER.COM