Hướng dẫn cập nhật thêm mã vận đơn đối với đơn hàng ký gửi

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÊM MÃ VẬN ĐƠN ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG KÝ GỬI

Bước 1: Truy cập vào chi tiết đơn hàng ký gửi cần thêm mã vận đơn

Bước 2: Tại ô mã vận đơn, quý khách nhập thêm hoặc xóa bớt mã vận đơn.

Sau đó ấn nút lưu bên cạnh ô mã vận đơn và xác nhận

*Lưu ý: Mã vận đơn không được xóa hết (bỏ trống)

 

Trân trọng !!!

 

Phatlocorder.com